arteriya

<yun.> anat. Qanı ürəkdən bədənin müxtəlif üzvlərinə aparan damar. Arteriya sistemi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • arterioskleroz — <yun.> tib. Arteriya divarlarının qalınlaşıb bərkləşməsindən ibarət xəstəlik; arteriya sklerozu. Arterioskleroz, əsasən, yaşlı adamlarda müşahidə olunur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Поджелудочная железа — (pancreas) (рис. 151, 158, 159, 169) представляет собой крупную (длиной 16 22 см и весом 60 80 г) удлиненную пищеварительную железу, располагающуюся позади желудка на уровне XI XII нижних грудных и I II поясничных позвонков. Поджелудочная железа… …   Атлас анатомии человека

  • Печень — (hepar) (рис. 151, 158, 159, 165, 166) является самой большой железой человеческого организма, ее масса достигает 1,5 2 кг, а размер 25 30 см. Она располагается в верхнем отделе брюшной полости под куполом диафрагмы, занимая преимущественно… …   Атлас анатомии человека

  • şəryan — ə. qan damarı; arteriya …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • arterial — sif. anat. Arteriyaya aid olan, arteriya ilə əlaqədar olan. Arterial qan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hipertonik — sif. <yun.> tib. Hipertoniyaya, qan təzyiqinin artmasına aid olan, onunla bağlı olan. Hipertonik xəstəlik – arteriya damarında qan təzyiqinin artması nəticəsində baş verən xəstəlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəbz — is. <ər.> 1. Ürəyin fəaliyyəti nəticəsində arteriya (qan damarları) divarlarının ritmik vurması (adətən biləyin yuxarı hissəsində duyulur). Bir naxoşun üstə həkim gətirəndə həkim əvvəl yapışır naxoşun nəbzindən. C. M.. <Mirzə Mehdi>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.